DANE OSOBOWE, TWOJE PRAWO DO DOKUMENTACJI

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu.

Zgoda na leczenie (ustna czy pisemna) wiąże się z obowiązkiem Praktyki do prowadzenia dokumentacji medycznej i na tę czynność, jak również na wszelkie czynności związane z zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej w Praktyce nie jest wymagana zgoda pacjenta. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Pamiętaj, że niektóre aspekty ochrony danych osobowych w placówkach medycznych mogą znacząco różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Może w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie zdrowia, jak i do składania wniosków o udostepnienie dokumentacji.

Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, PESEL i adres. Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt z sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu:

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie numeru telefonu czy adresu e-mail z danych gromadzonych w dokumentacji medycznej Praktyki.

Odbiorcami” Twoich danych będą osoby, które sam upoważnisz lub Instytucje upoważnione w drodze ustawy (np. ZUS, NFZ, Sądy).

Zawsze możesz zwrócić się do Praktyki o szczegółową klauzulę informacyjną.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce:

Barbara Zawada, tel. 606 220 252
lub do
Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Warszawa, ul. Stawki 2
Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00)

Kierownik Praktyki