Leczenie zachowawcze... czyli leczenie próchnicy i odtwarzanie utraconych twardych tkanek zęba.

Przy wypełnieniu ubytku zęba obecnie stosowane są dwie techniki: