Informacja dla pacjenta decydującego się na leczenie kanałowe

Leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba polega na usunięciu z jego wnętrza, czyli komory zęba i kanałów korzeniowych, zmienionej zapalnie lub martwej tkanki [miazgi] i trwałe wypełnienie tej przestrzeni materiałem leczniczym.

Leczenie endodontyczne jest PRÓBĄ wyleczenia i zachowania zęba w łuku…. ALTERNATYWĄ w stosunku do ekstrakcji zęba. Rezygnacja z leczenia kanałowego może prowadzić do utraty zęba, uszkodzenia i/lub utraty kości lub nawet infekcji obejmujących cały organizm pacjenta.

Leczenie kanałowe, daje bardzo wysoki odsetek powodzeń - jednak ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną zębów i tkanek otaczających, leczenie endodontyczne nie zawsze jest możliwe lub może okazać się nieskuteczne już w trakcie podjętych procedur.

Gdy korona zęba jest bardzo zniszczona konieczna jest tymczasowa odbudowa korony przed rozpoczęciem leczenia kanałowego.
W trakcie leczenia kanałowego zęba z założoną koroną protetyczną dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia tej korony lub zachodzi konieczność jej świadomego usunięcia;
Może się zdarzyć, że lekarz będzie zmuszony do celowego zniesienia części korony zęba, by umożliwić prawidłowe wykonanie tego leczenia.

Leczenie endodontyczne zębów ze zmianami zapalnymi w okolicy okołowierzchołkowej jest obarczone większym ryzykiem. Czasami mimo przeprowadzonego leczenia zmiany te mogą nie goić się prawidłowo - to może zmniejszyć szanse na utrzymanie danego zęba w jamie ustnej.

Powtórnie leczenie kanałowe jest zawsze trudniejsze i nie w każdym przypadku można je wykonać jedynie zachowawczą, mało inwazyjną metodę leczenia. Jest też obciążone większym ryzykiem powikłań i niepowodzeń.

Niepowodzenie leczenia kanałowego, może prowadzić do konieczności ponownego leczenia kanałowego, leczenia zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu wierzchołka korzenia wraz ze zmianami, a czasem usunięciu całego zęba albo jego części.

W trakcie leczenia kanałowego może dojść do powikłań, które pomimo tego, że występują rzadko mogą prowadzić do niepowodzenia leczenia kanałowego:

Po wizycie, na której jest wykonywane leczenie kanałowe mogą wystąpić dolegliwości bólowe i rzadko obrzęk lub ropień, a co za tym idzie, konieczne może się okazać przyjmowanie leków (antybiotyki, przeciwbólowe) lub/i pomoc chirurgiczna.

Warunkiem powodzenia leczenia kanałowego jest - oprócz szczelnego wypełnienia kanału - także jak najszybsza, trwała rekonstrukcja zęba ze względu na wysokie ryzyko złamania osłabionej korony zęba. Przy niewielkim stopniu uszkodzenia korony zęba wystarcza odbudowa zachowawcza za pomocą wypełnienia. Jeśli ząb jest mocno zniszczony, konieczna jest odbudowa protetyczna najczęściej za pomocą wkładu koronowego (ONLAY) lub wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej. Tylko szczelna i trwała odbudowa przeciwdziała wtórnej infekcji oraz mechanicznym urazom leczonego zęba.

W trakcie leczenia endodontycznego istnieje konieczność wykonania kilku zdjęć rentgenowskich (nie mniej niż 2).

Po zakończeniu leczenia pacjent jest zobowiązany do zgłaszania się na wizyty kontrolne, w terminach zaleconych przez lekarza.